Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Ngọc Dung
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1219 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 474 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này