Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Dương Thị Thanh Hà
Giới tính Nữ
Đơn vị trường thpt trường chinh
Tỉnh/thành ninh thuận
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 74 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này