Thông tin thành viên

84060.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Phạm Xuân Tân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tanlb
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lao Bảo
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Phạm Xuân Tân, Hồ Thị Tố Trinh
Đã đưa lên 141 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 207 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 87 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2517 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này