Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Huyền
Giới tính Nữ
Website https://thanhhuyen818.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lam Sơn
Quận/huyện Thị xã Bỉm Sơn
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Lai The Thuy, Tống Thị Hằng
Đã đưa lên 355 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2752 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1045 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 16358 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này