Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Đức Sinh
Giới tính Nam
Website https://khoasuphamvd.violet.vn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
Quận/huyện Thị xã Sông Công
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Xác thực bởi Phạm Giang Nam, Nguyễn Thanh Minh
Đã đưa lên 152 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 181 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này