Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Văn Phùng
Giới tính Nam
Website https://nguoisctbcn.violet.vn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
Quận/huyện Thị xã Sông Công
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Giới thiệu Hiện nay là Trưởng khoa Nguội sửa chữa thiết bị công nghiệp
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Phạm Giang Nam
Đã đưa lên 221 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 15 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 24 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5565 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này