Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Dương Phan Nam Hưng
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Khuyến
Quận/huyện Quận Hải Châu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 2 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 9 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này