Gốc > Bài viết của bạn bè > Lưu giữ kỉ niệm >

Violet he 2014


Nhắn tin cho tác giả
Mục Đồng @ 03:04 29/07/2014
Số lượt xem: 1465
Số lượt thích: 2 người (Tôn Nữ Bích Vân, Hoàng Ngọc Kiểu)
Avatar

Thân tặng cô Bích Vân - Violet - Kỷ niệm hè 2014

 

Avatar

THẮM ĐẬM TÌNH THÂN VIOLET. CÁM ƠN MỤC  ĐỒNG THẬT NHIỀU!

 
Gửi ý kiến