Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Văn Quang
Giới tính Nam
Website https://trananhquang.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thọ Nghiệp
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lý
Xác thực bởi Trần Khắc Tuyên, Trần Khắc Đảm
Đã đưa lên 637 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 261 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3076 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 714587 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này