Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Thu Hoài
Giới tính Nữ
Website https://hoaipb2.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 2 Phú Bài
Quận/huyện Thị xã Hương Thủy
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu giao viên bồi dưỡng Tiếng Việt
Xác thực bởi Lê Quang Dương, Lê Thị Vy
Đã đưa lên 2658 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 218 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2943 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 760265 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này