Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lương Thị Tửu
Giới tính Nữ
Website https://tuuta73.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thanh Dương
Quận/huyện Huyện Thanh Chương
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Toán học, Công nghệ
Giới thiệu Giáo viện Trường THCS Thanh Dương Thanh Chương nghệ An.
Xác thực bởi Nguyễn Sỹ Tứ, Đặng Anh Dũng
Đã đưa lên 2182 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 138 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7321 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 75281 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này